ชุดแก้บนหลวงพ่อโสธร

เนื่องจากท่านถวายไข่ต้ม(ภัตตาหาร) ส่วนมากจะถวายร่วมกับ
1.น้ำปลาเพื่อถวายร่วมกับไข่ต้ม
2.น้ำสะอาดเพื่อถวายร่วมกับไข่ต้มเช่นกัน
3.น้ำมันพืชใส่ตะเกียง ซึ่งมีความเชื่อว่าการใส่น้ำมันตะเกียงจะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า และสว่างไสวดั่งเช่นไฟที่ติดที่ตะเกียง
4.ดอกไม้ธูปเทียน ทำบุญกับทางวัดชุดละ20บาท (ซื้อได้ที่วัด) หรือ เตรียมมาเองก็ได้

หากคุณลูกค้าไม่สะดวกเตรียมมาเอง ทางเราก็มีจัดชุดคู่ถวายหลวงพ่อโสธร รายละเอียดดังนี้
ชุดที่1 – น้ำสะอาด น้ำปลาแท้ น้ำมันพืช ชุดละ49บาท

ชุดที่2 – น้ำสะอาด น้ำปลาแท้ น้ำมันพืช +ทองคำเปลวแท้ ชุดละ59บาท

ชุดที่3 – ทองคำเปลวแท้ ชุดเล็ก 10แผ่น ชุดละ50บาท
– ทองคำเปลวแท้ ชุดกลาง 20แผ่น ชุดละ100บาท
– ทองคำเปลวแท้ ชุดใหญ่ 50แผ่น ชุดละ 250บาท

เราใช้แต่ของใหม่ในราคายุติธรรม (ไม่มีของวน) เพื่อให้คู่ควรถวายหลวงพ่อโสธร