ขั้นตอนการแก้บน

ขั้นตอนการแก้บน : หลวงพ่อโสธร

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร

นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ ทรงอากาศ

พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูพาลวินาศสันติ

นะ กาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน

นานาจิตเต พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธา กาโร ศรีศากกะยะมุนี

โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มะหาปัญโญ สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห

อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะมามิหัง

หรือ เราสามารถคาถาบูชาหลวงพ่อโสธร แบบย่อ ดังต่อไปนี้ ได้ทุกวัน

(นะโม3จบ) อิติ อิติ อิติ โสธโร นะโมพุทธายะ ยะธาพุทธโมนะ

อานิสงค์ที่ได้รับทำให้เรารู้สึกสบายทั้งกายใจ แคล้วคลาดปลอดภัย ร่มเย็นเป็นสุขตลอดชีวิต

 

ส่วนวิธีแก้บนไข่ต้มหลวงพ่อโสธร ทำได้โดย

ปอกไข่ต้ม 2-3 ฟอง เปิดน้ำเปล่า น้ำปลา

จุดธูป 3 ดอก และพนมมือ กล่าวบอก ชื่อ-นามสกุลจริง

และกล่าวบอกหลวงพ่อว่าสิ่งที่ได้บนไว้สำเร็จแล้ว

วันนี้จึงได้มาแก้บนให้ท่าน และขอให้สินบนที่บนไว้ขาดสินบนกัน

ระยะเวลาลาของแก้บน ประมานธูปหมดดอก หรือ20-30นาที

บทกล่าวลาของที่ไว้บนว่า เสสัง มังคลา ยาจามะ