ขนาดไข่สด ดูจากอะไร???

ว่าด้วยเรื่องไข่ๆ หลายๆท่านยังสงสัย หรือไม่ได้ใส่ใจกับไข่เรื่องไข่ๆมันเลยเกิดขึ้น เส้นทางของไข่ไก่ดิบ จากฟาร์มต่างๆจนมาถึงมือผู้บริโภค มีการขายกันหลายวิธี แต่ไข่ที่มีการขายตามท้องตลาดจะแบ่งได้แบบชัดเจนคือ ไข่คละ (อันนี้หลายๆท่านอาจสังเกตุได้ในร้านสะดวกซื้อ จนไปถึงซุปเปอร์มาเก็ต) จะใส่กล่องใส่สวยงาม สะดวกในการซื้อ และตามท้องตลาดหรือร้านขายของชำใกล้ๆบ้านของหลายๆคน จะใช้การแบ่งขนาดจาก เบอร์ 0, 1, 2, 3, 4, 5 หรือเล็กกว่านั้น (เบอร์ 6) ดูถ้าไม่สังเกตุอาจจะต่างกันไม่มาก ดังนั้น ขนาดไข่จึงต้องมีมาตรฐานสากล โดยไข่แต่ละเบอร์จะพิจารณาจากน้ำหนักต่อ 1 ฟอง คือ ไข่เบอร์ 0 คือไข่ยักษ์จัมโบ้ที่มีน้ำหนักขั้นต่ำต่อฟอง 70 กรัมขึ้นไป ไข่เบอร์ 1 คือไข่ใหญ่พิเศษที่มีน้ำหนักขั้นต่ำต่อฟอง 65-69 กรัม ไข่เบอร์ 2 คือไข่ใหญ่ที่มีน้ำหนักขั้นต่ำต่อฟอง 60-64 กรัม ไข่เบอร์ 3 คือไข่กลางที่มีน้ำหนักขั้นต่ำต่อฟอง 55-59 กรัม ไข่เบอร์ 4 คือไข่เล็กที่มีน้ำหนักขั้นต่ำต่อฟอง 50-54 […]